Khon-Norway

Portalutvikling fikk høsten 2020 en forespørsel å re-designe websiden til Khon-Norway. Dette er en forening med over 200 medlemmer og har som formål å bistå med råd og veiledning for nordmenn som har bosatt seg på permanent basis i Thailand. Foreningen kan hjelpe med slike ting som skattespørsmål for fastboende, informasjon om rettigheter og plikter for utlendinger, råd vedrørende sykehus, rekonvalesens -og pleiehjem (for de som har slike behov), tips om reisemål og destinasjoner, viktige kontakter for de fastboende og mye mer. Khon-Norway er meget fornøyd med den nye websiden som er “tilpasset” for 2020 som de selv sier.

Portalutvikling ønsker Khon-Norway lykke til videre med sin virksomhet med å hjelpe nordmenn bosatt i Thailand.

Gå til websiden her: Khon-Norway