Partytelt-Utleie

Partytelt-Utleie kontaktet oss for å få utviklet og designet sin nettside i 2012. De var selv meget aktive under forprosjekteringen og ga oss det vi trengte helt i fra starten av.  Noen av de viktigste detaljene de ba om var raske websider som samtidig var optimaliserte for søkemotorene. Portalutvikling bistod også med å tilrettelegge for både nettbrett og mobil i tillegg til desktop versjonen. De sa selv når prosjektet var ferdig at de følte at de hadde fått alt på plass.

Vi sa oss også villige til å bidra i en testperiode uten tillegg i prisen. Dette satte de meget pris på og dette har medført at de benyttet våre tjenester i en annen sammenheng litt senere.

Gå til websiden her: Partytelt-Uleie