Webportal

Vi hjelper deg med å skape en fremtidsrettet portal som engasjerer ditt publikum.

Hva er en Webportal?

En såkalt webportal er normalt sett en type nettsted som har til det formål å samle informasjon og linke videre til andre nettsteder. En av de mest populære webortalene i Norge er ABC Startsiden som lenker videre (henviser) til andre på en gjennomtenkt og smart måte.

I vårt tilfelle velger vi å se på en webportal som en portal mellom deg som leverandør av produkter, og- eller tjenester og dine kunder. Utformingen og planleggingen av en slik portal vil være avgjørende for din business og tilstedeværelse på nett. Det blir som en “bro” mellom deg og dine kunder, som har til hensikt å fortelle kundene hva du kan hjelpe dem med for at de skal få oppfylt sine behov.

Vår oppgave er å bistå deg i prosessen, helt i fra A til Å med å bygge en webportal som vil gjøre din business så attraktiv som mulig. Målet er ikke bare å generere nye kunder men også å ivareta eksisterende kundemasse på en smart og effektiv måte.